Health

Vores virksomhed er baseret på at løfte i flok, og at medarbejderne er vores ansigt udadtil, vi tænker derfor i hele mennesker og ikke bare ren arbejdskraft. Det ligger det os meget på sinde at skabe en arbejdsplads, der baserer sig på rummelighed, åbenhed og medmenneskelighed. 3W IndustriService lægger stor vægt på den enkelte medarbejders sikkerhed, sundhed og velvære på arbejdet såvel som i fritiden. Vi ved, at vores medarbejdere arbejder i risikofyldte miljøer, og det er vigtigt for os, at de er sikret og klar til opgaven. Derfor opfylder vi alle krav om lægeerklæringer til særlige opgave, disse gennemføres altid hos en certificeret udbyder.

Sundhedscheck

Udover de lovmæssige lægetjek og lægeerklæringer  til opgaver i offshore og den maritime sektor, tilbyder vi vores medarbejdere et årligt sundhedscheck hos HR Sundhed. Her testes medarbejderne på en lang række parametre og modtager gode råd til eventuelle livsstilsomlægninger. Dette gør vi, fordi vi ønsker at støtte op om vores medarbejderes sundhed.

Alkoholpolitik

Alkohol forbudt kopi3W IndustriService ønsker at have et godt og sikkert arbejdsmiljø. Misbrug af alkohol og andre rusmidler ødelægger evnen til at udføre et ordentligt stykke arbejde på forsvarlig vis, derfor har vi en nultolerance overfor indtagelse af rusmidler i arbejdstiden samt fremmøde i påvirket tilstand. Vi gennemfører stikprøvekontroller, hvor vi alkoholtester vores medarbejdere for at sikre, at disse regler overholdes.