Svejseinspektør til 3W IndustriService

Svejseinspektør til 3W IndustriService

Hos 3W IndustriService kan der siges tilllykke til en ny svejseinspektør – Kenneth Pedersen. Kenneth uddannede sig allerede i 2016 til International Svejsespecialist (IWS) og har nu udvidet sine kompetencer med en uddannelse til International Svejseinspektør (IWI-S).

Svejsning og reparation af vindmøller Transformer Transformersvejs Leak repair turbine offshore Renewables

En fordel både indadtil og udadtil

”Vi er rigtig glade for, at få en svejseinspektør i staben. Indadtil ruster det os bedre til at håndtere de stigende krav. For kravene, i de opgaver vi løser, bliver hele tiden mere komplekse. Samtidig ligger det dog fint i tråd med den forretningsudvikling, vi internt har skitseret, at vi gerne vil opnå. Og det kræver selvfølgelig, at vi også udvikler vores in-house kompetencer, så de kan matche vores mål,” fortæller direktør Kim Jacobsen og fortsætter:

“Udadtil styrker det os, for vi gerne vil kunne tilbyde vores kunder en endnu større knowhow og en større fleksibilitet. Vi vil rigtig gerne hjælpe vores kunder med opgaveløsning indenfor kompliceret svejsning, høje dokumentationskrav og altså nu også inspektion af igangværende og gennemførte svejsninger. Vi ser det derfor som en stor fordel, at vi får mere “muskelkraft”. Ikke udelukkende til at løfte svejsekoordineringen, men også at vi samtidig er i stand til at understøtte vores fortsatte udvikling.”

Udbyggede kompetencer

Kenneth Pedersen har,ligesom det var tilfældet IWS, gennemgået uddannelsen hos Force Technology, hvor der iht.  IIW Guideline IAB-041r4-16 er blevet undervist i:

  • Forståelse og valg af forskellige NDT metoder
  • Kontrol af overholdelse af udstukne regler
  • Kontrol af svejseres overholdelse af standarder
  • Stikprøvetagning på igangværende svejsninger – overholdelse af heatinput jvf. WPS
  • Inspektion af svejsninger, svejsefejl og kvalitetsvurdering og -sikring
Hos 3W IndustriService ønskes der et stort tillykke til Kenneth Pedersen