Hvad lærte vi af SMM?

Hvad lærte vi af SMM?

3WIS besøgte i år SMM Fair i dagene 4. til 7. september. Verdens største maritime messe løb igen i år af stablen i Hamborg – og levede igen op til sit navn.

En professionel messe

”Oplevelsen af SMM var god – rigtig god endda! SMM har, alle de gange jeg har deltaget, været en stærk og velafviklet messe. Sådan noget som logistik, informations- og forberedelsesniveau hos arrangørerne har jo en enorm betydning for, hvor meget vi føler ”vi får med hjem”. Her har SMM altid ramt et højt niveau.”

Simon Øland

Men der tegnede sig også andre positive tegn. For 3WIS oplevede et marinemarked, som havde rykket sig meget siden sidste SMM. Og Simon Øland ser store muligheder i de satsninger, som tegner sig:

”Det, der virkelig  var interessant for os, var at se, hvor parat markedet var blevet til installationer af ballast water treatment- og skrubbersystemer iht. De nye IMO regulativer. Allerede for to år siden gik vi ind til SMM med den tro – og mit indtryk er, at vi bestemt ikke var alene med den – og vi gik også derfra med en intakt tro. Derefter endte vi og mange andre måske med at blive en smule skuffede. For udviklingen fulgte ikke helt så hurtigt, som vi havde håbet – ” vi var der ikke helt alligevel”. Men det er vi altså nu.”

Simon Øland

Nu kommer mulighederne

Denne udvikling kan man som rør- og konstruktionsvirksomhed få rigtig meget ud af hægte sig på:

”Vi ser hvordan producenterne har mange ordrer på BWTS-anlæg og skrubbersystemer. Og her kan vi, og virksomheder ligesom os, bidrage med rigtig meget i markedet. Leveringstiderne på installation stiger kraftigt i takt med efterspørgslen, og vi vil gerne være med til at lette det pres for producenterne. Har man, ligesom os, en stærk mandskabsside, som har erfaring med mere komplicerede installationer og den dokumentation, som følger med, så er der rigtig gode muligheder.

Vi har tidligere fungeret som samarbejdspartner for en stor spiller, hvor vi varetog installationen af deres testsystem for BWTS. Vi sendte vores crew med ombord, og de installerede over en række uger uden at forstyrre driften af skibet nævneværdigt. Det er den type opgaver, vi ser meget frem til at løse igen. Så det ser ud til, at udviklingen følger SMM’s forudsigelser denne gang”, Simon Øland.

Hvad lærte du på SMM 2018?