3WIS tester digital svejsedokumentation

3WIS tester digital svejsedokumentation

3WIS har igennem et stykke tid fungeret som testvirksomhed for Worksystems bud på en digital løsning for svejsedokumentation.

En spændende proces

Hos 3WIS har vi testet, og tester fortsat, alle dele af systemet og brugerfladen i praksis. En test, det har været meget givtigt og spændende for os som virksomhed at være en del af. Vi har valgt at teste på et stort projekt indenfor bygningsstål til standarden EN 1090-2 EXC2, som er i gang på vores værksted. Det har vi gjort for at producere en god mængde data til Worksystems, men også for at teste om dette system reelt ville kunne bidrage positivt til vores drift af komplicerede projekter med  svejseledelse og højere dokumentationskrav.

Understøtter certificerede processer

Vi har været glade for at kunne levere en masse input til forbedring og optimering af WELD-systemet, og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Worksystems. For vi har hos 3W IndustriService besluttet at beholde systemet fremadrettet. Vi er glade for systemet som helhed og det overblik, det giver i vores projektafvikling. Samtidig er det vigtigt for os at vi understøtter vores ISO 3834-2 og EN 1090-2 EXC4 certificeringer. Det sikrer, at vi fortsat kan tilbyde vores kunder svejseledelse og svejsedokumentation på et højt niveau.

Målet har været, at 3WIS skulle teste funktionaliteten for arbejdsgange fra administration og kontor hele vejen ud i værkstedet og til den færdige slutdokumentation, som skal overleveres til kunden. Heri ligger en digitalisering af alle arbejdsgange for bl.a. svejsekoordinator, svejsere og NDT operatører.

Du kan også læse artiklen i Jern & MaskinIndustrien