QHSE

Hos 3W IndustriService står vi for en aktiv prioritering af kvalitet, helse, miljø og sikkerhed. Vi forstår nødvendigheden af de krav, vores kunder og myndighederne stiller, og vi bestræber os på at være proaktive i vores indsatser omkring QHSE.

Intern kontrol med og udvikling af QHSE sker som en integreret del af vores ISO 9001 certificerede kvalitetsledelsessystem. Eksternt sikrer vi os, at vi:

  • Sætter os aktivt ind i særlige krav, sikkerheds- og miljøregler på nye arbejdspladser
  • Overholder gældende lovgivning
  • Forholder vi os aktivt til vores branches udfordringer via vores CSR-politik

Krav i hverdagen skaber sikkerhed

Vores medarbejdere arbejder i risikofyldte miljøer, hvor der stilles store krav til den enkelte medarbejders effektivitet, omstillingsevne og ikke mindst sikkerhedsforståelse. Derfor er det vigtigt for os, at de besidder den viden, uddannelse og træning, der er nødvendig for at undgå uheld og ulykker. Lige så vigtigt er det, at vi, som virksomhed, formidler de krav vi, vores kunder og myndighederne stiller. Kun gennem en daglig forankring bliver sikkerheden en naturlig del af arbejdet.

Det er vores mål, at vi via et certificeret kvalitetsledelsessystem og et højt vidensniveau i vores mandskab, kan sørge for en sund, sikker og etisk forsvarlig arbejdsplads. Vi sigter mod et arbejdsmiljø med høj kvalitet, uden skader, ulykker og overbelastning af mandskab eller miljø.

Vores Politik for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø kan downloades nedenstående