QHSE

Hos 3W IndustriService står vi for en aktiv prioritering af kvalitet, helse, miljø og sikkerhedspolitik. Intern kontrol med og udvikling af QHSE sker som en integreret del af vores ISO 9001 certificerede kvalitetsledelsessystem. Eksternt sikrer vi os, at vi:

  • Sætter os aktivt ind i særlige sikkerheds- og miljøregler på nye arbejdspladser
  • Overholder gældende lovgivning
  • Forholder vi os aktivt til vores branches udfordringer via vores CSR-politik.

Vores medarbejdere arbejder i risikofyldte miljøer, hvor der stilles store krav til den enkelte medarbejders effektivitet, omstillingsevne og fleksibilitet. Derfor er det vigtigt for os, at de besidder den viden, uddannelse og træning, der er nødvendig for at undgå uheld og ulykker.

Vores QHSE-strategi er, at vi gennem et certificeret system og et højt vidensniveau i vores mandskab, kan sørge for en sund, sikker og etisk forsvarlig arbejdsplads. Vi sigter mod et arbejdsmiljø uden skader, ulykker og overbelastning af mandskab eller miljø.