CSR politik

CSR 3W IndustriService

3W IndustriService politik for social ansvarlighed (CSR)

3W IndustriService er en ordreproducerende svejse- og montagevirksomhed, som producerer rør, stål- og aluminiumskonstruktioner på vores værksted i Munkebo. Vi leverer manpower til montage-, service-, reparations-, installations- og totalopgaver til on- og offshore industri.

Vi er en socialt ansvarlig virksomhed, der overholder den gældende lovgivning og aktivt tager stilling til og efterlever et etisk regelsæt med et særligt fokus på vores branches udfordringer.

Arbejdstagerrettigheder

Alle medarbejdere hos 3W IndustriService ansættes på lige vilkår uanset deres nationale tilhørsforhold. 3W IndustriService er medlem af Dansk Industri, og vores medarbejdere er derfor omfattet af en kollektiv overenskomst. 3W IndustriService tager afstand fra social dumping og anvender ikke underleverandører, som ikke overholder dansk arbejdsmarkedslovgivning.

Menneskerettigheder

Vi samarbejder aktivt og fordomsfrit på tværs af kulturelle, religiøse og etniske skel. Vores medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere skal frit og uden chikane kunne tilslutte og dyrke deres overbevisninger.

Afpresning og bestikkelse

3W IndustriService tager afstand fra alle former for afpresning, bestikkelse og korruption.

Miljø og sikkerhed

3W IndustriService overvåger og søger at mindske sin miljøpåvirkning. Dette gør vi gennem vort integrerede og certificerede HSEQ-system. Her sikrer vi også proaktivt vores medarbejderes sikkerhed ved gennemførelse af risikovurderinger, oplysning og holdningsbearbejdning. Vi har en målsætning, som lyder på – NUL ulykker!!

Helse og forebyggelse

Vores medarbejdere skal have det fornødne udstyr til rådighed for ikke at nedslides. Vi forbedrer hele tiden vores udstyr ved bevidst at indkøbe værktøj og maskiner med god ergonomi, færre vibrationer og mindre vægt. Vi tilretter opgaver, så ensidigt arbejde undgås, og vi tilbyder vores medarbejdere helbredsundersøgelser.