Environment – vores miljø

Det er vigtigt for os at sikre en reduktion af den skadelige påvirkning på vores fælles miljø, og overholde de lovmæssige og etiske rammer for vores felt. Vi arbejder på at minimere vores indvirkning på miljøet og skabe øget viden om vores miljøprocesser på alle niveauer i 3W IndustriService.

Samtidig har vi over en længere periode arbejdet med visse dele af ISO 14001. Det betyder, at vi aktivt arbejder på at få kortlagt miljøpåvirkningerne på arbejdspladsen og på basis af denne udformer vores miljøpolitik, som kan understøtte positive miljøændringer i vores arbejdsdag.

Politik for miljø

3W IndustriService tager som en seriøs og ansvarlig virksomhed hånd om miljøet og arbejdsmiljøet. Vores politik for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø angiver vores mål:

 • Vi vil overholde gældende lovgivning
 • Vi vil samarbejde med kunder og myndigheder
 • Vi vil mindske vores miljøpåvirkning
 • Vi vil ikke have arbejdsulykker
3W IndustriService Vind

Plan for miljø

I vores personalehåndbog møder medarbejderne 3W IndustriServices 7 miljøbud i form af en miljøplan, der skal være en praktisk vejledning til medarbejderne. Disse regler er ikke ment som en løftet pegefinger, men som en retningslinje til gavn for alle i firmaet. Vi forventer, alle i 3W IndustriService læser miljøplanen og viser interesse for at leve op til disse krav både for og vores egen og vores efterkommeres skyld

7 miljøbud

 1. Sæt dig ind i og overhold de miljøregler, som kunden og sitet dikterer
 2. Undgå så vidt muligt produkter, som skader miljøet.
 3. Grib ind, hvis du observerer miljøsvineri.
 4. Sortér dit affald og deponér det på forsvarlig vis, enten på sitet eller i 3W IndustriServices affaldssortering i Munkebo
 5. Tilstræb at være det gode eksempel
 6. Efterlad din arbejdsplads i god og ryddelig stand.
 7. Rapportér brud på ovenstående til din nærmeste leder hos 3W IndustriService.
3W IndustriService Vind