QUALITY

3W IndustriService er bygget op omkring en projektorganisation. Det betyder, at vores interne kvalitetsledelsessystem er tilpasset denne arbejdsform. Vi har procedurer i form af dokumenter, checklister og flowdiagrammer, som skal overholdes af alle medarbejdere for på denne måde at kunne opfange fejl, lære af erfaringerne og højne den generelle standard. Som en ISO 9001, ISO 3834-2 og EN 1090-1 EXC4 certificeret virksomhed sikrer vi identifikation af risici og en deraf afledt forbedringsproces, og den sikrer, at vi ikke alene arbejder lovligt men også proaktivt ift. gældende lovgivning. Vi gennemfører forskellige evalueringsforløb med både kunder og medarbejderorganer, for at sikre en optimal projektgennemførelse ift. kvalitet, sikkerhed og (arbejds)miljø samt den generelle tilfredshed.Quality - kvalitetsprocesser 3W IndustriService