NDT

Multidisciplin NDT i energisektoren

PROJEKT:

LOKATION:

KOMPETENCER:
Inspektion af dampturbine

Norge

Non-destruktiv inspektion – Visuel test (VI), Penetrant test (LPI), Magnetisk test (MPI)